Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Mandal
År: 1753
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Juni September Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 2 64 2 72 3 16 2 83
2 Rug tønner 1 1 80 2 1 64 2 1 72 2 2 16 2 32 2 72 2 4 2 21
3 Bygg tønner 1 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 2 2 24 1 72 1 87
4 Malt tønner 1 1 64 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 2 2 48 1 80 1 91
5 Havre tønner 1 1 24 1 16 1 16 1 32 1 22
6 Bokhvetegryn tønner 1
7 Gryn, bygg tønner 1 4 4 48 4 32 4 4 48 4 4 48 4 48 4 16 4 45
8 Gryn, havre tønner 1 2 64 2 64 2 72 3 3 16 2 82
9 Erter tønner 1 2 64 2 48 2 48 3 3 2 71
10 Deler, furu hundreder 1 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 6 3 21 6
11 Smør tønner 1 20 20 18 20 18 20 20 24 19 20 20 78
12 Kjøtt, saltet tønner 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
13 Torsk tønner 1 4 4 1 4 4 3 39
14 Makrell tønner 1 4 4 1 4 4 3 39
15 Sild tønner 1 4 5 4 5 4 5 48 4 5 4 5 4 5 9
16 Laks, saltet tønner 1 14 16 72 7 26 8 24
17 Laks, røkt bismerpund 1 1 16 1 24 1 16 1 16 1 20
18 Ost bismerpund 1 48 72 48 72 72 72 72 62 72
19 Talg bismerpund 1
20 Flesk skippund 1
21 Jern skippund 1 12 13 12 13 12 13 13 14 13 14 12 39 13 39 Jern, som indført fra Christiansand o(…)
22 Korn tønner 1
23 Laks tønner 1
24 Flesk røkt skippund 1 18 16 18 18 20 18 20 18 20 17 58 19 19
25 Kjøtt tønner 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.