Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Mandal
År: 1758
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars Juni Juli September November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 5 5 5 16 5 24 5 10
2 Rug tønner 1 4 48 4 72 3 72 4 24 4 48 5 4 48 5 3 72 4 4 24 4 24 4 27 4 48
3 Bygg tønner 1 3 24 3 24 2 72 3 3 16 3 24 3 16 3 24 3 16 3 3 12 3 10 3 15
4 Malt tønner 1 3 24 3 48 3 3 8 3 16 3 3 12 3 12 3 3 24 3 14 3 17
5 Havre tønner 1 2 24 2 24 2 2 24 2 24 2 24 2 2 24 2 18
6 Bokhvetegryn tønner 1
7 Gryn, bygg tønner 1 7 48 7 72 7 72 8 8 7 8 8 8 7 72 7 84
8 Gryn, havre tønner 1 4 32 4 48 4 48 5 4 56
9 Erter tønner 1 3 48 4 16 4 16 3 90
10 Deler, furu hundreder 1 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6
11 Smør tønner 1 20 24 22 26 22 24 20 22 20 22 20 22 22 26 26 21 48 23 94
12 Kjøtt, saltet tønner 1 5 6 6 6 48 6 6 48 6 6 48 6 6 48 6 48 6 48 6 6 41
13 Torsk tønner 1
14 Torsk, saltet tønner 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 Makrell tønner 1
16 Makrell, saltet tønner 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 71
17 Sild, saltet tønner 1 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 5 48
18 Laks, saltet tønner 1 14 13 14 12 14 12 13 12 14 12 57 13 77
19 Laks, røkt bismerpund 1 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32
20 Ost bismerpund 1 64 1 64 1 64 1 64 1 64 1 64 1 64 1
21 Flesk skippund 1
22 Jern skippund 1 16 64 16 64 16 64 16 64 16 64 16 64 16 64 16 64 16 64
23 Flesk, røkt skippund 1 28 28 30 22 24 24 24 24 28 28 28 25 70 26 68
24 Kjøtt, okse, salt tønner 1 6 72 6 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.