Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kragerø
År: 1745
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 48 2 2 2 48 2 2 2 2 2 2 2 10
2 Bygg tønner 1 2 1 48 1 48 2 1 72 1 72 1 72 1 48 1 48 1 48 1 65
3 Malt tønner 1 2 1 48 1 48 2 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 58
4 Erter tønner 1 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72
5 Havre tønner 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6 Bokhvetegryn tønner 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48
7 Gryn, bygg tønner 1 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48
8 Gryn, havre tønner 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 Flesk skippund 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
10 Kjøtt, saltet tønner 1 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 86 6
11 Smør tønner 1 24 24 28 28 30 28 28 28 26 27 30 30 27 38 27 67
12 Ost skippund 1 9 48 9 48 9 10 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 43 9 53
13 Jern, stangjern, norsk skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14 Bord, furu og gran, 13-14 fot, 1 1/2-2 tommer hundreder 1 8 11 72 8 11 72 8 11 72 8 11 72 8 11 72 8 11 72 8 11 72 8 11 72 8 11 72 8 11 72 8 11 72
15 Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/8- 2 tommer hundreder 1 4 8 72 4 8 72 4 8 72 4 8 72 4 8 72 4 8 72 4 8 72 4 8 72 4 8 72 4 8 72 4 8 72
16 Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1-2 tommer hundreder 1
17 Bord, furu og gran, 9-10 fot, 1-2 tommer bred hundreder 1 3 7 72 3 7 72 3 7 72 3 7 72 3 7 72 3 7 72 3 7 72 3 7 72 3 7 72 3 7 72 3 7 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.