Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Mandal
År: 1765
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars Mai Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 48 4 72 4 60
2 Rug tønner 1 3 24 3 3 24 4 3 40 3 48
3 Bygg tønner 1 2 48 3 3 3 48 3 3 16
4 Malt tønner 1 3 3 3 48 3 16
5 Havre tønner 1 2 2 24 2 12
6 Gryn, bygg tønner 1 5 48 5 48
7 Gryn, havre tønner 1 4 48 4 48 4 48
8 Erter tønner 1 4 4 4
9 Deler, furu hundreder 1 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6
10 Smør tønner 1 30 27 30 29
11 Kjøtt, saltet tønner 1 7 7 7 7
12 Torsk tønner 1
13 Torsk, saltet tønner 1 4 4 4 4
14 Makrell, saltet tønner 1 4 4 4 4
15 Sild, saltet tønner 1 5 5 5 48 5 16
16 Laks, saltet tønner 1 15 15
17 Laks, røkt bismerpund 1 1 64 1 64
18 Ost bismerpund 1 1 24 1 32 1 1 19
19 Jern skippund 1 16 16 16 16
20 Flesk, røkt skippund 1 26 26 26 26
21 Gryn, bokhvete tønner 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.