Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kristiansand
År: 1748
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 72 3 72 3 72 4 24 3 84
2 Erter tønner 1 3 48 3 48 3 48 3 24 3 24 3 24 3 24 3 36 3 48 3 36
3 Rug tønner 1 3 48 3 48 3 48 3 24 3 24 3 2 84 3 12 3 72 3 29
4 Malt tønner 1 2 24 2 24 2 72 2 24 2 24 2 2 2 36 2 72 2 31
5 Bygg tønner 1 2 2 2 24 2 2 2 12 2 24 2 48 2 72 2 20
6 Havre tønner 1 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48
7 Gryn, bygg tønner 1 7 7 7 6 72 6 6 6 6 48 2 72 6 11
8 Bokhvetegryn tønner 1 6 24 6 24 6 48 6 6 6 6 6 6 12
9 Gryn, havre tønner 1 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 6
10 Smør tønner 1 24 28 24 72 24 23 24 24 26 26 24 81
11 Flesk skippund 1 22 22 22 22 22 22 21 24 72 24 22 40
12 Ost skippund 1
13 Bord, furu, 12 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
14 Bord, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48
15 Bord, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72
16 Bord, undermåls, 12 fot hundreder 1 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48
17 Bord, undermåls, 10 fot hundreder 1 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48
18 Bord, vrakbord, 12 fot hundreder 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48
19 Bord, vrakbord, 10 fot hundreder 1 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48
20 Havre fra fremmede steder tønner 1
21 Havremel fra fremmede steder tønner 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.