Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kristiansand
År: 1757
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 4 48 4 5 3 48 3 48 5 3 24 3 3 3 3 4 48 3 63 3 71
2 Bygg tønner 1 3 3 48 3 48 2 72 3 24 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 3 2 83
3 Malt tønner 1 3 3 48 2 48 2 72 2 48 2 48 2 48 2 72 2 48 2 72 3 24 2 74
4 Hvete tønner 1 4 48 2 48 5 5 5 5 5 5 6 4 77
5 Havre tønner 1 2 24 4 72 2 24 2 24 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 2 2 20
6 Erter tønner 1 3 3 48 4 4 4 4 4 3 48 3 48 4 3 72
7 Gryn, holstensk tønner 1 6 6 48 8 8 8 8 8 8 8 24 7 62
8 Bokhvetegryn tønner 1 4 72 5 5 5 5 5 5 6 5 9
9 Gryn, havre og bygg tønner 1 4 4 48 3 48 4 48 3 48 4 3 95
10 Ost bismerpund 1 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
11 Smør bismerpund 1 1 12 1 12 1 1 1 84 1 1 1 12 1 4 1 1 2
12 Talg bismerpund 1 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24
13 Laks, røkt bismerpund 1 1 24 1 24 1 24 72 72 72 72 72 90
14 Laks, saltet tønner 1 10 10 10 10 10 10 48 10 10 7
15 Kjøtt, saltet tønner 1 4 48 4 48 4 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 5 4 48
16 Kjøtt, røkt bismerpund 1 36 36 36 36 36 36 36 40 40 40 37
17 Torsk, saltet tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 3 2 52
18 Jern skippund 1 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12
19 Havregryn tønner 1 4 48 4 4 4 16

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.