Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1745
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 24 2 16
2 Bygg tønner 1 2 2 24 2 1 48 1 36 1 36 1 36 1 36 1 24 1 36 1 48 1 36 1 54
3 Malt tønner 1 2 2 24 2 1 48 1 36 1 36 1 36 1 36 1 24 1 36 1 56 1 72 1 57
4 Havre tønner 1 1 1
5 Hvete tønner 1 2 60 2 60
6 Erter tønner 1 2 48 2 24 2 2 2 2 2 2 32 2 13
7 Smør tønner 1/4 6 5 5 6 4 48 6 6 5 48
8 Flesk lispund 1 1 1 72 84 84 84 86
9 Flesk skippund 1 20 17 18 18 31
10 Ost lispund 1 48 48 60 48 51
11 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 Gryn, bygg tønner 1 5 48 5 5 5 5 5 9
13 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 10 9 10 9 10 9 10
14 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 48 7 6 48 7 6 48 7
15 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 6 48 6 6 48
16 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 7 7 6 48 7 7 7 7 48 7 48 7 7 16
17 Deler, furu, undermåls hundreder 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 4 3 48 3 48 3 48 3 54
18 Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1
19 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1 6 48 7 6 48 7 7 8 6 48 7 6 60 7 24
20 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 7 7
21 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1
22 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
23 Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer tylfter 1 7 48 8 7 48 8
24 Planker, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer tylfter 1
25 Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot tylfter 1 7 8 7 48 8 7 24 8
26 Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot tylfter 1 6 7 6 7

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.