Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1746
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember N V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 24 2 24 2 12 2 24 2 36 2 48 2 48 2 48 2 60 2 84 2 84 2 45
2 Bygg tønner 1 1 84 1 72 1 48 1 48 1 72 1 72 1 60 1 72 1 36 2 2 1 69
3 Malt tønner 1 2 2 12 2 1 48 1 48 1 72 1 60 1 32 1 72 1 36 1 84 2 1 67 1 68
4 Havre tønner 1 1 12 1 12 1 36 1 20
5 Hvete tønner 1 3 3
6 Salt kjøtt tønner 1 7 7 7
7 Erter tønner 1 2 2 2 24 2 36 2 32 2 18
8 Smør tønner 1/4 6 5 48 5 48 5 48 5 60
9 Smør tønner 1 22 22
10 Flesk lispund 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Flesk skippund 1 21 21
12 Ost lispund 1
13 Gryn, bygg tønner 1 5 24 5 48 5 5 24
14 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 10 12 10 12
15 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 48 7 7 8 6 72 7 49
16 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
17 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 7 7 48 7 7 48 7 7 48 7 9 7 8 7 8 7 8 7 7 89
18 Deler, furu, undermåls hundreder 1 3 48 3 48 3 48 3 4 3 4 3 48 3 48 3 48 4 4 3 43 3 69
19 Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1
20 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1
21 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 7 48 7 8 7 48 8 7 32 7 80
22 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1
23 Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer tylfter 1
24 Planke, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer tylfter 1
25 Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot tylfter 1
26 Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot tylfter 1
27 Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot tylfter 1 7 8 7 8
28 Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot tylfter 1 7 8 48 7 8 48 7 8 48
29 Jern, stangjern skippund 1 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 86 10
30 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.