Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1755
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April N Mai N Juni N Juli August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 2 24 2 24
2 Rug tønner 1 2 24 2 12 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 72 2 11
3 Bygg tønner 1 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 16 1 24 1 40 1 25
4 Malt tønner 1 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 16 1 16 1 24 1 16 1 40 1 23
5 Erter tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72
6 Havre tønner 1 80 72 72 75
7 Gryn, bygg tønner 1 3 24 2 32 2 48 3 48 2 2 2 3 48 2 61
8 Havregryn tønner 1 2 24 2 24 2 24 2 24
9 Bokhvetegryn tønner 1 3 48 3 3 3 3 3 10
10 Salt kjøtt tønner 1
11 Hvetemel tønner 1/4
12 Hvetemel tønner 1 8 8 8 8
13 Havremel tønner 1 det står et ord foran havre som er ut(…)
14 Rugmel tønner 1 2 24 2 24 2 24
15 Byggmel tønner 1 2 24 1 48 1 83
16 Smør tønner 1/4 4 4 4
17 Smør tønner 1 18 18 18 18 18 18 18 18
18 Flesk lispund 1 72 72
19 Flesk skippund 1 12 13 13 13 13 13 13 13 12 85
20 Ost lispund 1
21 Ost skippund 1 9 9 9 9 9 9 9 9
22 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
23 Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot hundreder 1
24 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
25 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
26 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 12 12
27 Deler, furu, undermåls hundreder 1 5 5 48 5 48 6 5 48 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 48 5 12 5 84
28 Deler, gran, undermåls hundreder 1
29 Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1
30 Planker, 2-2 1/2 tommer, 18-20 fot tylfter 1
31 Planker, 2 tommer, 20 fot tylfter 1
32 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1
33 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1
34 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 10 10
35 Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer tylfter 1
36 Planke, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer tylfter 1
37 Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot tylfter 1
38 Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot tylfter 1
39 Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot tylfter 1
40 Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot tylfter 1
41 Jern, stangjern skippund 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
42 Jern, kakkelovner skippund 1 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 5 48
43 Eik, planker, 24-28 fot tylfter 1 10 10
44 Eik, bjelker, 35 fot ? 1 3 3
45 Eik, bjelker, 17-18 fot tylfter 1 14 14
46 Furubord, 1 1/4 tommer hundreder 1 11 12 11 12 12 12 12 12 12 11 69 12
47 Granbord, 2 tommer hundreder 1 10 10 10 10

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.