Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1752
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 2 48 2 2 24 2 24
2 Rug tønner 1 2 2 48 1 84 1 60 1 56 1 48 1 56 1 48 1 60 1 60 1 72 2 1 75
3 Rugmel tønner 1 2 24 2 24
4 Bygg tønner 1 1 72 1 84 1 48 1 56 1 48 1 36 1 36 1 48 1 48 1 60 1 72 1 55
5 Malt tønner 1 1 84 2 1 48 1 56 1 48 1 36 1 36 1 48 1 36 1 48 1 72 1 55
6 Havre tønner 1 1 1 1 1 48 1 12
7 Gryn, havre tønner 1 3 3
8 Gryn, bygg tønner 1 5 4 4 4 4 24
9 Bokhvetegryn tønner 1 4 4 3 48 3 48 3 48 3 24 3 48 4 3 63
10 Salt kjøtt tønner 1 4 72 4 72
11 Hvetemel tønner 1/4
12 Hvetemel tønner 1
13 Havremel tønner 1 det står et ord foran havre som er ut(…)
14 Erter tønner 1 2 2 2 2 2 2 2 12 2 24 2 5
15 Smør tønner 1/4 4 48 5 4 4 48 4 48 4 72 4 48 4 72 4 84 5 5 48 4 69
16 Smør tønner 1
17 Flesk lispund 1 1 1 1 80 80 80 80 80 84 1 87
18 Flesk skippund 1
19 Dansk gryn tønner 1
20 Ost lispund 1 48 64 64 56 64
21 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
22 Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot hundreder 1
23 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 11 12 10 12 10 12 10 32 12
24 Deler, furu, 2 1/2 tommer, 14 fot hundreder 1
25 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
26 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 10 11 10 11 10 11 10 12 10 12 10 11 39
27 Deler, furu, undermåls hundreder 1 4 6 4 6 4 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 4 60 6
28 Deler, furu, vrak hundreder 1 4 4
29 Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1
30 Planker, 2-2 1/2 tommer, 18-20 fot tylfter 1
31 Deler, gran, 2 tommer, 9-10 fot hundreder 1 8 48 8 48
32 Planker, 2 tommer, 20 fot tylfter 1
33 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1 8 9 8 48 10 8 48 9 8 32 9 32
34 Gran, undermåls hundreder 1 5 6 5 6
35 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1
36 Planker, eik, små, 14-16 fot, 1 1/2 tommer tylfter 1 4 4
37 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1
38 Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer tylfter 1
39 Planke, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer tylfter 1
40 Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot tylfter 1 7 7
41 Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot tylfter 1 4 48 4 48
42 Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot tylfter 1
43 Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot tylfter 1
44 Jern, stangjern skippund 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
45 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.