Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1756
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Desember Notat
Fra Til
1 Hvete tønner 1
2 Rug tønner 1 4
3 Bygg tønner 1 3 24
4 Malt tønner 1 3
5 Erter tønner 1 3 48
6 Havre tønner 1
7 Gryn, bygg tønner 1
8 Havregryn tønner 1
9 Bokhvetegryn tønner 1
10 Salt kjøtt tønner 1
11 Hvetemel tønner 1/4
12 Hvetemel tønner 1
13 Havremel tønner 1 det står et ord foran havre som er ut(…)
14 Rugmel tønner 1
15 Byggmel tønner 1
16 Smør tønner 1/4
17 Smør tønner 1 19 20
18 Flesk lispund 1
19 Flesk skippund 1 19
20 Ost lispund 1
21 Ost skippund 1 12 13
22 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
23 Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot hundreder 1
24 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
25 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
26 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
27 Deler, furu, undermåls hundreder 1
28 Deler, gran, undermåls hundreder 1
29 Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1
30 Planker, 2-2 1/2 tommer, 18-20 fot tylfter 1
31 Planker, 2 tommer, 20 fot tylfter 1
32 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1
33 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1
34 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1
35 Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer tylfter 1
36 Planke, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer tylfter 1
37 Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot tylfter 1
38 Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot tylfter 1
39 Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot tylfter 1
40 Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot tylfter 1
41 Jern, stangjern skippund 1 11
42 Jern, kakkelovner skippund 1
43 Eik, planker, 24-28 fot tylfter 1
44 Eik, bjelker, 35 fot ? 1
45 Eik, bjelker, 17-18 fot tylfter 1
46 Furubord, 1 1/4 tommer hundreder 1
47 Granbord, 2 tommer hundreder 1

Priser er gitt i daler og skilling.