Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1760
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars April N Mai Juni Juli August September Oktober V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 2 2 2 4 2 12 2 4
2 Rug tønner 1 2 32 2 16 2 2 12 2 8 2 4 1 72 1 80 1 80 2 2 2
3 Rugmel tønner 1
4 Bygg tønner 1 2 16 2 1 80 2 2 2 1 64 1 72 1 88 1 88 1 90
5 Malt tønner 1 2 24 2 16 2 2 1 88 2 6
6 Havre tønner 1 1 16 1 16 1 8 1 16 1 14
7 Erter tønner 1 3 2 72 2 72 3 2 80 2 83
8 Bryn, Havre tønner 1
9 Gryn, bygg tønner 1 5 5 5 4 80 4 92
10 Bokhvetegryn tønner 1 5 5
11 Salt kjøtt tønner 1
12 Hvetemel tønner 1/4
13 Hvetemel tønner 1
14 Havremel tønner 1 det står et ord foran havre som er ut(…)
15 Smør tønner 1/4
16 Smør tønner 1 26 27 26 26 24 25 24 22 24 64 25
17 Flesk lispund 1
18 Flesk skippund 1 22 23 20 19 20 19 21 22 20 21 20 17 20 81
19 Dansk gryn tønner 1
20 Ost lispund 1
21 Furubor hundreder 1 12 12
22 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
23 Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot hundreder 1
24 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
25 Deler, furu, 2 1/2 tommer, 14 fot hundreder 1
26 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
27 Deler, furu, 2 1/2 - 3, 24-28 fot hundreder 1
28 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 10 12 12 12 11 12 12 12 11 56 11 70
29 Deler, furu, undermåls hundreder 1 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 72 5 84
30 Deler, furu, vrak hundreder 1
31 Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1
32 Planker, 2-2 1/2 tommer, 18-20 fot tylfter 1
33 Deler, gran, 2 tommer, 9-10 fot hundreder 1
34 Planker, 2 tommer, 20 fot tylfter 1
35 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1
36 Gran, undermåls hundreder 1
37 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1
38 Planker, eik, små, 14-16 fot, 1 1/2 tommer tylfter 1
39 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1
40 Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer tylfter 1
41 Planker, eik, 1 1/2 - 2 tommer, 10-26 fot tylfter 1
42 Planke, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer tylfter 1
43 Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot tylfter 1
44 Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot tylfter 1
45 Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot tylfter 1
46 Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot tylfter 1
47 Jern, stangjern skippund 1 10 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 10 64 10 85
48 Jern, kakkelovner skippund 1 7 7 7 7 7 7 7

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.