Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1758
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni N Juli August September N November Desember N V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 4
2 Rug tønner 1 3 72 3 72 3 72 3 48 4 5 4 24 3 48 3 48 3 48 3 48 3 79
3 Bygg tønner 1 3 3 3 2 72 3 3 48 3 24 2 84 2 70 2 48 2 48 2 88
4 Malt tønner 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 72 2 72 2 91
5 Erter tønner 1 3 48 3 24 7 4 4 4 3 24 3 4 1
6 Havre tønner 1 1 64 1 72 1 72 1 69
7 Bokhvete tønner 1
8 Gryn, bygg tønner 1 7 7 7
9 Havregryn tønner 1 6 5 5 49
10 Bokhvetegryn tønner 1
11 Salt kjøtt tønner 1
12 Hvetemel tønner 1/4
13 Hvetemel tønner 1
14 Havremel tønner 1 det står et ord foran havre som er ut(…)
15 Rugmel tønner 1
16 Byggmel tønner 1
17 Smør lispund 1 1 1
18 Smør tønner 1/4
19 Smør tønner 1 24 24 24 28 28 28 24 30 26 27
20 Flesk lispund 1 1 1
21 Flesk skippund 1 21 22 24 30 30 30 26 26 16
22 Ost lispund 1 48 48
23 Ost skippund 1 10 10 10 10 10 9 64 9 48 9 85
24 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
25 Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot hundreder 1
26 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
27 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
28 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 10 10 12 14 14 15 10 10 11 11 12 11 33 11 54
29 Furubord, 2 tommer, 11-12 fot hundreder 1
30 Deler, furu, undermåls hundreder 1 4 48 4 48 6 6 6 6 4 48 4 48 5 5 22
31 Deler, gran, undermåls hundreder 1
32 Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1
33 Planker, 2-2 1/2 tommer, 18-20 fot tylfter 1
34 Planker, 2 tommer, 20 fot tylfter 1
35 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1
36 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1
37 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1
38 Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer tylfter 1
39 Planke, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer tylfter 1
40 Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot tylfter 1
41 Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot tylfter 1
42 Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot tylfter 1
43 Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot tylfter 1
44 Jern, stangjern skippund 1 10 11 10 10 11 11 11 11 11 11 10 65 10 74
45 Jern, kakkelovner skippund 1 7 7 7 7 7 7 7
46 Eik, planker, 24-28 fot tylfter 1
47 Eik, bjelker, 35 fot ? 1
48 Eik, bjelker, 17-18 fot tylfter 1
49 Furubord, 1 1/4 tommer hundreder 1
50 Granbord, 2 tommer hundreder 1
51 Furu, halvbord hundreder 1
52 Planker, eik, 15-24 fot, 2 tommer tylfter 1
53 Gran, 12 fot hundreder 1
54 Gran, halvbord hundreder 1
55 Planker, Ege tylfter 1 15 16 10 12 10 12 15 16 12 50 14 2
56 Furubord hundreder 1 14 15 14 15

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.