Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1761
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November N Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1
2 Rug tønner 1 1 88 1 64 1 56 1 60 1 80 1 80 1 88 2 2 2 16 1 82
3 Rugmel tønner 1
4 Bygg tønner 1 1 48 1 48 1 40 1 40 1 48 1 40 1 48 1 48 1 48 1 45
5 Malt tønner 1 1 80 2 1 64 1 48 1 40 1 48 1 54 1 64 1 80 1 88 1 66
6 Havre tønner 1 2 48 2 48
7 Erter tønner 1 2 36 2 30 2 32 2 40 2 48 2 37
8 Bryn, Havre tønner 1
9 Gryn, bygg tønner 1 5 5 5 4 48 4 84
10 Bokhvetegryn tønner 1 5 32 5 24 4 80 5 48 5 22
11 Salt kjøtt tønner 1
12 Hvetemel tønner 1/4
13 Hvetemel tønner 1
14 Havremel tønner 1 det står et ord foran havre som er ut(…)
15 Smør tønner 1/4 6 6
16 Smør tønner 1 24 24 23 24 23 24 23 22 22 16 23 22 23 22 87 23 23
17 Flesk lispund 1 1 16 1 1 8
18 Flesk skippund 1 24 25 20 20 21 19 20 19 20 20 33 20 81
19 Dansk gryn tønner 1
20 Ost skippund 1 16 16 16 16
21 Ost lispund 1 80 80
22 Furubor hundreder 1
23 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
24 Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot hundreder 1
25 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 12 12
26 Deler, furu, 2 1/2 tommer, 14 fot hundreder 1
27 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
28 Deler, furu, 2 1/2 - 3, 24-28 fot hundreder 1
29 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 12 12 12 12 13 12 13 12 12 13 13 11 12 12 12 43
30 Deler, furu, undermåls hundreder 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
31 Deler, furu, vrak hundreder 1
32 Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1
33 Planker, 2-2 1/2 tommer, 18-20 fot tylfter 1
34 Deler, gran, 2 tommer, 9-10 fot hundreder 1
35 Planker, 2 tommer, 20 fot tylfter 1
36 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1
37 Gran, undermåls hundreder 1
38 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1
39 Planker, eik, små, 14-16 fot, 1 1/2 tommer tylfter 1
40 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1
41 Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer tylfter 1
42 Planker, eik, 1 1/2 - 2 tommer, 10-26 fot tylfter 1
43 Planke, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer tylfter 1
44 Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot tylfter 1
45 Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot tylfter 1
46 Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot tylfter 1
47 Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot tylfter 1
48 Jern, stangjern skippund 1 10 11 11 11 11 11 11 10 11 11 10 11 10 11 10 58 11
49 Jern, kakkelovner skippund 1 6 48 7 7 7 7 7 7 6 89

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.