Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1763
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars N April Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1
2 Rug, dansk tønner 1 3 24 3 24
3 Rug, Østersjøen tønner 1 3 64 3 64
4 Rug, dantzig tønner 1 3 48 3 48
5 Rug tønner 1 4 24 3 3 48 3 48 3 3 24 3 48 3 41
6 Rugmel tønner 1
7 Bygg tønner 1 3 3 2 80 3 3 2 48 2 48 2 72 3 2 81
8 Malt tønner 1 3 3 2 80 3 3 3 3 72 3 3 7
9 Havre tønner 1
10 Erter tønner 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 4 3 39
11 Bryn, Havre tønner 1
12 Gryn, bygg tønner 1 6 6 48 6 24
13 Bokhvetegryn tønner 1 5 32 5 32
14 Salt kjøtt tønner 1
15 Hvetemel tønner 1/4
16 Hvetemel tønner 1
17 Havremel tønner 1 det står et ord foran havre som er ut(…)
18 Smør tønner 1/4
19 Smør tønner 1 36 32 32 32 36 33 57
20 Flesk lispund 1 1 64 1 64
21 Flesk skippund 1
22 Dansk gryn tønner 1
23 Ost skippund 1
24 Dansk ost lispund 1
25 Ost lispund 1
26 Furubor hundreder 1
27 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
28 Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot hundreder 1
29 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
30 Deler, furu, 2 1/2 tommer, 14 fot hundreder 1
31 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
32 Deler, furu, 2 1/2 - 3, 24-28 fot hundreder 1
33 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 12 14 14 14 15 15 15 15 14 15 14 12 14 37
34 Deler, furu, undermåls hundreder 1 6 6 6 7 7 6 7 6 7 7 6 6 32 6 53
35 Deler, furu, vrak hundreder 1
36 Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1
37 Planker, 2-2 1/2 tommer, 18-20 fot tylfter 1
38 Deler, gran, 2 tommer, 9-10 fot hundreder 1
39 Planker, 2 tommer, 20 fot tylfter 1
40 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1
41 Gran, undermåls hundreder 1
42 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1
43 Planker, eik, små, 14-16 fot, 1 1/2 tommer tylfter 1
44 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1
45 Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer tylfter 1
46 Planker, eik, 1 1/2 - 2 tommer, 10-26 fot tylfter 1
47 Planke, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer tylfter 1
48 Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot tylfter 1
49 Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot tylfter 1
50 Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot tylfter 1
51 Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot tylfter 1
52 Jern, stangjern skippund 1 11 11 11 10 10 11 11 10 11 10 11 10 48 10 84
53 Jern, kakkelovner skippund 1 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 32

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.