Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1766
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1
2 Rug, dantzig tønner 1 3 3
3 Rug, dansk tønner 1 3 48 2 48 3 1
4 Rug, Østersjøen tønner 1
5 Rug tønner 1 3 48 2 72 2 48 2 48 2 48 2 72 2 72 2 78 2 72 2 73
6 Bygg tønner 1 2 72 2 24 2 48 2 2 24 2 24 2 2 16 2 24 2 24 2 24 2 32 2 26 2 27
7 Malt tønner 1 3 2 48 2 48 2 24 2 32 2 32 2 16 2 24 2 24 2 32 2 40 2 48 2 39 2 41
8 Erter tønner 1 3 64 3 64
9 Havre tønner 1 1 24 1 24
10 Bokhvete tønner 1
11 Gryn, bygg tønner 1
12 Havregryn tønner 1
13 Bokhvetegryn tønner 1
14 Byggryn, dansk tønner 1 6 7 6 7
15 Gryn, holstensk tønner 1 6 5 48 5 48 5 64
16 Salt kjøtt tønner 1
17 Hvetemel tønner 1/4
18 Hvetemel tønner 1
19 Havremel tønner 1 det står et ord foran havre som er ut(…)
20 Rugmel tønner 1
21 Byggmel tønner 1
22 Smør lispund 1
23 Smør tønner 1/4
24 Smør tønner 1 30 29 30 28 30 28 30 28 72 30
25 Flesk lispund 1
26 Flesk skippund 1 26 27 24 25 25 48
27 Ost lispund 1
28 Ost skippund 1
29 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
30 Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot hundreder 1
31 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
32 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
33 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 14 15 16 15 16 14 15 14 15 15 16 14 15 15 16 15 16 14 54 15 43
34 Furubord, 2 tommer, 11-12 fot hundreder 1
35 Deler, furu, undermåls hundreder 1 7 7 8 7 8 10 11 10 11 7 8 9 10 10 8 36 9 11
36 Deler, gran, undermåls hundreder 1
37 Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1
38 Planker, 2-2 1/2 tommer, 18-20 fot tylfter 1
39 Planker, 2 tommer, 20 fot tylfter 1
40 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1
41 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1
42 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1
43 Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer tylfter 1
44 Planke, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer tylfter 1
45 Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot tylfter 1
46 Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot tylfter 1
47 Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot tylfter 1
48 Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot tylfter 1
49 Jern, stangjern skippund 1 10 11 10 11 11 10 11 11 12 12 11 12 11 24 11 48 11 24 11 24 10 84 11 39
50 Jern, kakkelovner skippund 1 7 8 7 8 7 8
51 Eik, planker, 24-28 fot tylfter 1
52 Eik, bjelker, 35 fot ? 1
53 Eik, bjelker, 17-18 fot tylfter 1
54 Furubord, 1 1/4 tommer hundreder 1
55 Granbord, 2 tommer hundreder 1
56 Furu, halvbord hundreder 1
57 Planker, eik, 15-24 fot, 2 tommer tylfter 1
58 Gran, 12 fot hundreder 1
59 Gran, halvbord hundreder 1
60 Planker, Ege tylfter 1
61 Furubord hundreder 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.