Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Tønsberg
År: 1713
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 1 64 1 48 1 56
2 Havre, norsk tønner 1 1 24 1 12 1 18
3 Malt tønner 1 1 72 1 72 1 72
4 Rug tønner 1 2 24 2 24 2 24
5 Sild, spekesild tønner 1 4 24 5 4 61

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.