Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Tønsberg
År: 1741
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bord hundreder 1 2 4 2 48 3 48 2 5 2 5 2 5 2 5 2 8 4 56
2 Bygg tønner 1 3 2 48 2 24 2 48 2 72 2 72 2 60
3 Flesk skippund 1 24 24 24 24 24 24 24
4 Havre tønner 1 2 1 72 1 48 1 48 1 48 1 48 1 60
5 Hvete tønner 1 3 48 3 48
6 Jern skippund 1 10 10 10 10 10 10
7 Malt tønner 1 2 48 2 24 2 48 2 48 2 72 2 72 2 52
8 Ost skippund 1 14 14 14 14 14 14
9 Rug tønner 1 3 72 3 48 3 48 3 48 3 72 3 72 3 60
10 Smør tønner 1 28 28 28 28 32 32 29 31
11 Jern, stangjern skippund 1 10 10

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.