Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Trondheim
År: 1816
Type: Priskurant
Valuta: Ukjent-96-24-16
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Hentet fra provianttaksten fra Røros

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 22 30 26 65
2 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 24 32 33 29 38
3 Bygg, norsk tønner 1 24 33 29 25
4 Byggmel, norsk våger 1 9 9
5 Erter, rostokker tønner 1 50 60 55 81
6 Sild, garnsild tønner 1 40 60 51 67
7 Hamp, ren våger 1 44 50 47 49
8 Hamp, ugredd våger 1 40 40
9 Strye, hamp våger 1 30 30
10 Havre, dansk tønner 1 14 64 20 17 75
11 Havre, holstensk tønner 1 5 64 24 16 37
12 Havre, norsk tønner 1 16 20 18 33
13 Havremel våger 1 7 7
14 Humle, brunsviger pund 1 1 1
15 Erter, hvite, danske tønner 1 41 64 50 46 52
16 Klippfisk våger 1 13 48 13 48
17 Klippfisk, knippet våger 1 20 20
18 Malt, dansk tønner 1 22 25 23 72
19 Malt, københavnsk tønner 1 32 36 34 33
20 Malt, rostocker tønner 1 25 32 30 28 6
21 Rug, rigsk eller archangelsk tønner 1 41 48 53 48 48 50
22 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 38 51 45 58
23 Rundfisk våger 1 12 12
24 Rundfisk, knippet våger 1 22 22
25 Råskjær våger 1 13 13
26 Råskjær, knippet våger 1 23 23
27 Salt, fransk tønner 1 20 20 20
28 Salt, engelsk tønner 1 20 20 20
29 Salt, spansk tønner 1 24 24 24
30 Sei, middels, knippet våger 1 9 11 10 16
31 Sei, småsei, knippet våger 1 7 9 8 16
32 Sei, stor, knippet våger 1 11 72 13 48 12 74
33 Lin, sekkelin våger 1 75 75
34 Kjøtt, småfe våger 1 25 25
35 Kjøtt, storfe våger 1 22 40 22 40

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.