Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fredrikstad
År: 1736
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde August September V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug, dansk tønner 1 2 48 2 48 2 48
2 Malt, dansk tønner 1 1 48 1 48
3 Malt eller bygg, dansk tønner 1 1 48 1 48
4 Sild, bergens tønner 1 5 5
5 Sild, bergens, ringere tønner 1 3 48 4 3 48 4
6 Makrell, vår, saltet tønner 1 3 3 48 3 3 48
7 Torsk, tør våger 1 1 1
8 Talg lispund 1 1 32 1 32
9 Smør ottinger 1 2 2
10 Jern, stangjern, norsk skippund 1 10 10 10
11 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 9 8 9 8 9
12 Sild, fet, saltet tønner 1 5 5
13 Sild, fet, saltet, ringere tønner 1 3 48 3 48
14 Tørrfisk våger 1 1 1
15 Talglys bismerpund 1 1 24 1 24

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.