Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Trondheim
År: 1814
Type: Priskurant
Valuta: Riksbankdaler (1813 – 1816)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Hentet fra provianttaksten fra Røros

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, holstensk tønner 1 96 280 203 84
2 Flesk våger 1 216 216
3 Sild, garnsild tønner 1 270 270
4 Havre, engelsk tønner 1 96 96
5 Klippfisk våger 1 42 42
6 Lange, knippet våger 1 50 50
7 Rug, dansk tønner 1 180 180
8 Rug, rigsk eller archangelsk tønner 1 270 360 322 74
9 Rundfisk, knippet våger 1 38 44 41 50
10 Råskjær, knippet våger 1 42 52 47 83
11 Salt, fransk tønner 1 12 120 75 31
12 Salt, luneborger tønner 1 90 90
13 Salt, spansk tønner 1 30 150 100 34
14 Sei, middels, knippet våger 1 40 45 42 89
15 Sei, småsei, knippet våger 1 42 42
16 Sei, stor, knippet våger 1 50 54 52 33
17 Kjøtt, storfe våger 1 72 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.