Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Trondheim
År: 1815
Type: Priskurant
Valuta: Riksbankdaler (1813 – 1816)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Hentet fra provianttakst fra Røros

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 21 64 20 20 66
2 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 24 23 32 23 58
3 Bygg, norsk tønner 1 24 24
4 Erter, rostokker tønner 1 40 40
5 Sild, garnsild tønner 1 31 31
6 Hamp, ren våger 1 70 42 53 56
7 Havre, dansk tønner 1 15 12 13 23
8 Havre, holstensk tønner 1 16 16 14 14 86
9 Havre, norsk tønner 1 16 64 16 64
10 Erter, hvite, danske tønner 1 40 36 37 63
11 Klippfisk våger 1 12 48 13 12 76
12 Malt, dansk tønner 1 28 32 22 48 24 88
13 Malt, københavnsk tønner 1 33 32 32 32 53
14 Malt, rostocker tønner 1 30 26 12 27 70
15 Rug, dansk tønner 1 36 32 33 32 34 55
16 Rug, dantzig tønner 1 45 45
17 Rug, rigsk eller archangelsk tønner 1 40 36 37 63
18 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 8 8
19 Rundfisk, knippet våger 1 10 48 12 11 36
20 Råskjær, knippet våger 1 10 64 13 12 3
21 Salt, fransk tønner 1 20 20 20
22 Salt, ivica tønner 1 33 32 33 32
23 Salt, engelsk tønner 1 23 32 23 32
24 Salt, spansk eller grovt engelsk tønner 1 24 64 24 24 26
25 Sei, småsei, knippet våger 1 7 7
26 Sei, stor, knippet våger 1 10 11 10 56
27 Lin, sekkelin våger 1 70 60 64 13
28 Sei, småsei, knippet våger 1 8 8

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.