Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Mandal
År: 1744
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bokhvetegryn tønner 1 4 4 4 4 4
2 Bygg tønner 1 2 2 2 1 60 1 36 1 48 1 56 1 36 1 48 1 56 1 56 1 64 1 62
3 Erter tønner 1 2 48 2 48 2 24 2 2 2 2 24 2 32 2 48 2 72 2 72 2 80 2 37
4 Flesk skippund 1 15 48 15 48 15 48 15 15 15 15 48 15 72 16 16 15 48 15 72 15 48
5 Bord, furu hundreder 1 4 48 6 4 48 6 3 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 3 24 6
6 Bord, furu, undermåls hundreder 1 2 48 2 48
7 Gryn, bygg tønner 1 3 48 3 48 3 48 2 48 2 48 2 24 2 48 2 72 3 2 85
8 Gryn, havre tønner 1 2 72 2 72 2 48 2 24 2 24 2 2 12 2 12 2 24 2 32
9 Havre tønner 1 1 1 1 12 1 1 84 1 1 1 1 12 1 12 1 16 1 3
10 Hvete tønner 1 3 3 3 3 3 2 72 2 72 2 72 3 3 24 3 24 3 32 3 1
11 Jern skippund 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 Kjøtt tønner 1 4 24 4 24 4 24 4 24 4 48 4 48 4 48 4 4 4 27
13 Laks tønner 1 13 13
14 Laks, røkt bismerpund 1 1 12 1 1 12 1 16 1 24 1 24 1 15
15 Laks, saltet tønner 1 12 12 12 48 12 72 13 12 43
16 Makrell tønner 1 2 24 2 24 2 24 2 1 72 1 48 2
17 Malt tønner 1 2 24 2 12 1 72 1 48 1 48 1 24 1 36 1 48 1 24 1 56 1 56 1 72 1 59
18 Ost bismerpund 1 72 72 72 64 64 64 72 80 80 71
19 Rug tønner 1 2 48 2 48 2 32 2 32 2 2 2 12 2 12 2 24 2 32 2 32 2 40 2 26
20 Smør tønner 1 16 16 16 16 16 15 48 16 16 16 16 16 16 15 92
21 Talg bismerpund 1 1 1 1 12 1 12 1 12 1 12 1 24 1 32 1 24 1 16 1 12 1 16 1 14
22 Torsk tønner 1 2 2 1 72 1 72 1 72 1 72 2 48 2 48 2

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.