Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Tønsberg
År: 1719
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni August Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 3 3 3 2 2 2 2 48 2 72 3 3 2 60
2 Erter tønner 1 4 4 4 4 3 48 3 72 3 72 4 4 4 3 86
3 Flesk bismerpund 1 84 84 84 84
4 Humle skippund 1 5 50 50 48 50 48 48 42 56
5 Malt tønner 1 3 48 3 48 3 2 2 2 2 24 2 72 3 3 2 67
6 Ost bismerpund 1 48 48 48 48 48
7 Rug tønner 1 4 4 4 3 3 3 32 3 32 3 48 4 3 48 3 54
8 Sei tønner 1 3 3 3 2 48 2 48 2 72 2 72 3 3 3 2 82
9 Sild, saltet tønner 1 5 5 5 4 4 48 5 5 48 5 48 5 48 4 84 4 95
10 Smør quarter 1 5 5
11 Tjære tønner 1 4 4
12 Torsk tønner 1 4 4 4 3 48 3 48 4 4 4 4 4 3 86

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.