Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Moss
År: 1722
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Mars April Juni August September November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 1 60 1 72 1 36 1 72 1 36 1 48 1 36 1 48 1 36 1 48 1 84 1 48 1 62
2 Flesk bismerpund 1 3 48 3 60 84 87 3 48 3 60 24 2 2 2 9
3 Havre tønner 1 1 48 1 72 1 48 1 1 4 1 32 1 42
4 Havre, dansk tønner 1 64 64 88 72
5 Havre, hvit tønner 1 1 24 1 36 80 1 4 1 10
6 Havre, norsk tønner 1 1 1 4 1 1 1 1 44 1 15 1 16
7 Havre, sort tønner 1 72 84 64 68 68 72
8 Jern, stangjern skippund 1 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 13 14 12 14 13 14
9 Kjøtt, tørket bismerpund 1 64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 84 67 74
10 Malt tønner 1 2 2 24 1 60 1 72 1 36 1 72 1 36 1 48 1 36 1 48 1 36 1 48 1 84 1 55 1 70
11 Rug tønner 1 2 48 2 72 1 84 2 1 60 2 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 2 8 1 77 2 1
12 Sild tønner 1 6 72 7 7 7 24 5 48 6 7 24 7 48 7 24 7 48 7 24 7 48 5 72 6 6 66 6 93
13 Smør bismerpund 1 1 72 2 1 72 2 1 24 1 72 1 24 1 48 1 24 1 48 1 84 2 1 50 1 76
14 Talg bismerpund 1 1 72 2 1 72 2 1 72 2 1 72 2 1 72 2 2 1 76 2
15 Torsk tønner 1 5 48 6 5 72 6 24 5 5 48 5 72 6 48 5 72 6 5 72 6 48 5 72 6 5 58 6 10
16 Tørrfisk bismerpund 1 64 64
17 Erter tønner 1 2 72 3 2 72 3

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.