Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Moss
År: 1720
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 3 48 3 72 3 48 3 72 3 48 3 72 3 24 3 48 2 72 3 3 2 72 3 2 72 3 2 72 3 2 72 3 2 24 2 48 2 24 2 48 2 88 3 14
2 Havre tønner 1 1 72 2 2 2 2 2 2 2 1 84 2 1 84 2 1 84 2 1 72 2 1 72 2 1 87 2
3 Jern, stangjern skippund 1 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 14 15 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 13 39 14 88
4 Kjøtt, tørket bismerpund 1 84 84 72 72 72 72 72 72 72 72 64 72 73
5 Malt tønner 1 3 48 3 72 3 48 3 72 3 48 3 72 3 24 3 48 2 72 3 2 72 3 2 72 3 2 72 3 2 72 3 2 72 3 2 24 2 48 2 24 2 48 2 86 3 14
6 Rug tønner 1 4 4 72 4 48 4 72 4 48 4 72 4 24 4 48 3 72 4 3 72 4 3 72 4 3 72 4 3 72 4 3 72 4 3 48 3 72 3 48 3 72 3 86 4 18
7 Sild tønner 1 6 48 6 72 6 48 6 72 6 48 6 72 6 48 6 72 6 48 6 72 6 48 6 72 6 48 6 72 6 48 6 72 6 48 6 72 6 48 6 72 6 48 6 72 6 48 6 72 6 48 6 72
8 Smør bismerpund 1 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 32 1 56
9 Talg bismerpund 1 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 32 1 56
10 Torsk tønner 1 5 48 5 72 5 48 5 72 5 48 5 72 5 48 5 72 5 48 5 72 5 48 5 72 5 48 5 72 5 48 5 72 5 48 5 72 5 48 5 72 5 48 5 72 5 48 5 72 5 48 5 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.