Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Moss
År: 1728
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars Mai V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 2 48 2 48 1 84 2 28
2 Erter tønner 1 3 24 3 2 72 2 95
3 Havre tønner 1 1 48 1 48 1 24 1 40
4 Hvete tønner 1 3 48 3 48 3 3 32
5 Kjøtt, tørket bismerpund 1 1 1 72 88
6 Malt tønner 1 2 48 2 72 2 48 1 84 2 28 2 35
7 Rug tønner 1 3 24 3 2 12 2 24 2 75 2 79
8 Sild tønner 1 5 5 4 4 63
9 Smør bismerpund 1 1 48 1 48 1 12 1 36
10 Jern, stangjern skippund 1 12 48 12 48 12 12 32
11 Talg bismerpund 1 1 48 1 48 1 24 1 40
12 Torsk tønner 1 5 48 5 48 5 5 32

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.