Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Moss
År: 1727
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Mars April Mai Juni Juli November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 2 24 2 24 2 2 24 2 24 2 24 2 48 2 48 2 27
2 Erter tønner 1 3 48 3 48 3 3 3 12 3 48 3 3 72 3 29
3 Havre tønner 1 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 48 1 27
4 Hvete tønner 1 3 48 3 72 3 24 4 4 4 24 4 4 3 81
5 Kjøtt, tørket bismerpund 1 84 1 1 72 72 2 72 1 24 72 3 48 1 44 1 45
6 Malt tønner 1 2 24 2 2 1 84 1 84 2 24 2 48 3 24 3 48 2 24 2 27
7 Rug tønner 1 3 24 3 48 3 24 3 3 24 3 24 3 3 48 3 24
8 Sild tønner 1 5 72 5 72 4 72 5 4 4 24 4 48 4 48 5 4 78 4 81
9 Smør bismerpund 1 1 24 1 48 1 24 1 24 1 1 24 1 24 1 48 1 27
10 Jern, stangjern skippund 1 12 48 13 12 12 12 12 12 48 12 48 12 30
11 Talg bismerpund 1 1 24 1 48 1 24 1 24 1 24 1 24 1 48 1 48 1 33
12 Torsk tønner 1 6 6 5 48 5 48 5 48 5 48 5 5 48 5 54

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.