Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1720
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 2 48 2 72 2 24 2 48 2 36 2 60
2 Flesk skippund 1 19 20 20 19 47 20
3 Havre tønner 1 2 24 2 24
4 Malt tønner 1 2 24 2 48 2 24 2 24 2 36
5 Ost skippund 1 12 12
6 Rug tønner 1 2 48 3 48 3 2 72 3 24
7 Smør tønner 1 20 20
8 Erter tønner 1 3 48 3 48

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.