Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1719
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet ( 1 2 )
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Juni Oktober Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 1 72 2 2 48 2 72 2 13 2 37
2 Erter tønner 1 3 3 24 4 48 3 72 3 84
3 Flesk skippund 1 20 21 22 21 1
4 Havre, dansk tønner 1 1 12 1 48 1 12 1 48
5 Havre, norsk tønner 1 1 72 1 72
6 Malt tønner 1 2 2 24 2 48 2 72 3 24 2 57 2 73
7 Ost skippund 1 14 16 15
8 Rug tønner 1 3 3 48 4 3 49
9 Smør tønner 1 20 24 22

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.