Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1753
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde April Mai Juni Juli August Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 48 1 72 1 29 1 53
2 Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer stykk 100 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24
3 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tomme stykk 100 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14
4 Deler, gran, 10-11 fot, 2 1/2 tommer stykk 100 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20
5 Deler, gran, 9-10 fot lange, 2 1/2 tommer stykk 100 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16
6 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tommer stykk 100 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12
7 Flesk skippund 1 16 18 18 20 18 20 18 20 10 24 15 95 20 40
8 Havre tønner 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1
9 Hvete tønner 1 2 48 3 2 24 2 48 2 24 2 48 2 48 3 2 48 3 2 38 2 77
10 Jern, stangjern, norsk skippund 1 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11
11 Jern, stangjern, svensk skippund 1 8 9 8 48 9 8 48 9 8 48 9 8 48 9 8 39 9
12 Malt tønner 1 1 24 1 48 1 48 1 72 1 48 1 72 1 24 1 48 1 48 1 72 1 38 1 62
13 Ost skippund 1 12 14 12 14 12 14 12 14 18 20 13 21 15 21
14 Rug tønner 1 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 48 4 1 48 1 72 1 34 2 5
15 Smør tønner 1 22 24 22 24 22 24 22 24 22 24 22 24

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.