Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fredrikstad
År: 1714
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Juni V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72
2 Sei, gråsei, saltet tønner 1 2 48 2 48
3 Malt, dansk tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72
4 Malt, engelsk, ringere tønner 1 2 24 2 24
5 Rug, dansk tønner 1 2 2 2 2 24 2 2 5
6 Sild, saltet, gemen norsk tønner 1 4 4
7 Torsk, saltet tønner 1 4 4

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.