Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Halden
År: 1720
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 3 2 72 2 64 3 3 2 48 2 24 2 72 2 48 2 48 2 66
2 Erter tønner 1 4 4 4 4 3 48 3 48 4 4 4 3 85
3 Flesk skippund 1 20 20 20 18 20 24 24 26 64 21 58
4 Havre tønner 1 1 48 2 2 1 72 1 48 1 72
5 Havre, norsk tønner 1 2 1 72 1 72 1 80
6 Hvete tønner 1 4 48 4 48 4 3 48 4 3 48 4 4 4
7 Malt tønner 1 3 2 72 2 48 2 48 2 48 3 24 2 48 2 24 2 48 2 72 2 72 2 63
8 Rug tønner 1 4 3 24 3 2 72 3 24 3 72 3 24 2 48 3 3 3 17
9 Rug, dantzig tønner 1 3 3
10 Rug, jydsk tønner 1 2 72 2 72
11 Smør quarter 1 4 48 4 48 4 48 5 5 4 67

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.