Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1744
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 1 84 2 2 1 48 1 48 1 24 1 24 1 24 1 24 1 72 1 48 1 53
2 Gryn, bygg tønner 1 4 48 4 48 4 48 4 48
3 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 48 9 48 9 48
4 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 7 6 48 6 24 6 72
5 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 4 48 5 6 5 23 5 47
6 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 48 7 7 6 48 7 6 48 7 7 7 6 75 6 89
7 Deler, furu, undermåls hundreder 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48
8 Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 5 6 5 6
9 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1 7 7
10 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 6 48 7 6 48 6 48 6 72
11 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 7 7
12 Erter tønner 1 2 72 3 3 2 24 1 72 1 72 1 48 1 72 1 48 2 24 2 2 13
13 Flesk lispund 1 1 1 1 72 84 84 88
14 Flesk skippund 1 18 18 17 16 16 17
15 Hvete tønner 1 2 24 2 24
16 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
17 Malt tønner 1 2 2 12 2 24 1 48 1 48 1 24 1 24 1 24 1 24 1 72 1 48 1 58
18 Ost lispund 1 64 64
19 Planker, eik, 20-28 fot, 2 1/2 tommer tylfter 1 5 6 5 6
20 Planker, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer tylfter 1 5 48 6 5 48 6
21 Rug tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 1 72 2 24 1 72 1 72 1 72 2 24 2 2 9
22 Smør tønner 1/4 6 6 6 5 5 4 48 18 4 5 5 4 48 6 28
23 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.