Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1740
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 60 1 84 2 2 48 2 48 2 48 2 36 2 48 2 48 2 13
2 Gryn, bygg tønner 1 6 48 7 7 72 7 8
3 Deler, furu, 10-11 fot lang hundreder 1 5 48 5 48 5 48 5 48
4 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 6 7 48 6 71
5 Deler, furu, 12-13 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 48 9 48
6 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 48 9 72 9 72 9 72 9 64 9 72
7 Deler, furu, 10-11 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48
8 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 6 48 5 5 49 5 73
9 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 48 6 48 7 6 48 7 6 48 7 7 7 6 48 6 62 6 83
10 Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 7 7
11 Deler, furu, 9-10 tommer, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48
12 Deler, furu, 11-12 fot hundreder 1 6 72 6 72
13 Deler, furu, 10 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 8 48 8 48
14 Deler, furu, 10-12 fot, 2 tommer hundreder 1 9 48 8 48 9
15 Deler, furu, 13-14 fot, 2 tommer hundreder 1 11 72 11 72
16 Deler, furu, undermåls hundreder 1 3 48 3 72 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 52
17 Deler, furu, undermåls, 10-12 fot lang hundreder 1 3 48 3 48
18 Deler, furu, undermåls, 1 1/2 tommer bred hundreder 1 4 72 4 72
19 Deler, furu, vrak hundreder 1 2 48 2 48 2 48 6 48 6 72 3 49 3 55
20 Deler, furu og gran hundreder 1 4 48 4 48
21 Deler, furu og gran, 10 fot lang hundreder 1 4 48 4 48
22 Deler, gran, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 48 9 48
23 Deler, gran, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48
24 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1 6 48 6 48
25 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1 7 7
26 Deler, gran, 10 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 6 48 6 48
27 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 6 72 7 6 72 7
28 Deler, gran, 10-11 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 8 48 8 48
29 Deler, gran, 2 tommer hundreder 1 7 48 7 48
30 Deler, gran, 10-12 fot, 2 tommer hundreder 1 6 48 6 48 6 48
31 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 7 5 48 6 23
32 Erter tønner 1 2 24 2 24 2 2 2 48 2 48 3 3 3 3 3 24 3 2 62
33 Flesk lispund 1 72 72 72
34 Flesk skippund 1 15 14 18 17 20 18 19 18 18 17 43
35 Gryn tønner 1 7 7
36 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6
37 Kjøtt, saltet tønner 1 4 4
38 Kjøtt, tørket lispund 1 72 72
39 Malt tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 2 2 48 2 24 2 48 2 48 2 48 2 48 2 12
40 Ost lispund 1 64 64
41 Planker, eik, 17-24 fot, 2-2 1/2 tommer tylfter 1 5 6 5 6
42 Rug tønner 1 2 48 2 24 2 48 2 24 2 48 3 48 3 48 3 24 3 48 3 36 3 48 3 72 3 3
43 Sild, saltet tønner 1 5 5
44 Smør tønner 1 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 24 18 89
45 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.