Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1741
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bord, gran, blandingsbord, 10 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 3 48 3 48
2 Bygg tønner 1 3 3 2 48 2 48 2 48 2 72 2 48 2 48 2 48 2 48 2 72 2 48 2 60
3 Gryn, bygg tønner 1 6 48 6 6 24
4 Deler, furu, 1 1/2 tommer bred hundreder 1 9 9 48 9 9 48
5 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 6 48 6 48
6 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 72 9 48 9 59
7 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 48 6 48
8 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 5
9 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 48 7 6 72 7 6 48 7 7 6 6 48 7 6 48 7 6 48 7 6 56 6 80
10 Deler, furu, 9-10 tommer, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48
11 Deler, furu, 13-14 fot, 2 tommer hundreder 1 11 48 11 72 11 48 11 56
12 Deler, furu, 9-12 fot lang hundreder 1 6 48 6 48
13 Deler, furu, blandingsbord, 10 fot lang hundreder 1 4 48 4 48
14 Deler, furu, blandingsbord, 10-11 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 4 48 4 48
15 Deler, furu, blandingsbord, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 4 48 4 48
16 Deler, furu, blandingsbord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 5 48 5 48
17 Deler, furu, blandingsbord, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 7 7
18 Deler, furu, blandingsbord, undermåls hundreder 1 4 72 4 72
19 Deler, furu, undermåls hundreder 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48
20 Deler, furu, vrak hundreder 1 2 48 2 48
21 Deler, furu og gran, 9-11 fot lang hundreder 1 4 48 4 48
22 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 5
23 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 7 7 7 7
24 Deler, gran, blandingsbord, 10 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48
25 Deler, gran, undermålsdeler, 11-12 fot , 2 1/2 tommer hundreder 1 4 48 4 48
26 Erter tønner 1 3 48 4 4 4 3 72 4 3 48 3 48 2 72 2 4 3 52
27 Flesk lispund 1 1 1 24 1 12
28 Flesk skippund 1 18 18 18 18 18 18 20 18 28
29 Hvete tønner 1 4 4
30 Jern skippund 1 10 10
31 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
32 Kjøtt, saltet tønner 1 5 24 5 24
33 Malt tønner 1 3 3 2 48 2 48 2 48 2 72 2 48 2 48 2 48 2 72 2 72 2 63
34 Malt, dansk tønner 1 2 48 2 48
35 Malt, engelsk tønner 1 2 24 2 24
36 Ost skippund 1 16 16
37 Planker, eik, 10-12 alen, 2 tommer tylfter 1 8 8
38 Planker, eik, 9-10 alen, 4 tommer tylfter 1 12 12
39 Rug tønner 1 4 4 3 48 3 48 3 24 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 60 3 55
40 Smør tønner 1/4 6 7 7 6 64
41 Smør tønner 1 20 20 20 20 20 20 24 24 21 2
42 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.