Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Flekkefjord
År: 1740
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Juli August September November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Kjøtt, bukk, røkt lispund 1 28 30 24 24 24 24 24 24 24 2 83
2 Bygg tønner 1 1 72 2 1 84 2 2 48 2 3 2 72 3 2 23
3 Deler, furu, 10 fot hundreder 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4 Deler, furu, 12 fot hundreder 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
5 Deler, furu, vrak hundreder 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 Erter tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 48 3 24 3 4 4 3 3
7 Kjøtt, får, røkt lispund 1 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
8 Havre tønner 1 1 24 1 24 1 22 1 72 1 72 1 72 1 48 1 48
9 Malt tønner 1 1 72 2 1 84 2 2 48 2 3 3 2 26
10 Kjøtt, okse, røkt lispund 1 28 30 28 28 28 28 28 28 28 28
11 Rug tønner 1 2 2 72 3 3 3 24 3 4 4 3 12
12 Smør lispund 1 84 84 84 84 84 84 84 1 1 87
13 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14 Talg lispund 1 84 84 84 84 84 84 84 1 1 87

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.