Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1719
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 2 72 2 1 72 2 24 2 24 2 56 2 48 2 7 2 26
2 Bygg, skotsk tønner 1 1 72 1 48 1 60
3 Erter tønner 1 3 48 3 3 3 3 24 3 48 3 24 3 21
4 Flesk skippund 1 20 19 48 1 72 13 59
5 Gryn, havre tønner 1 2 32 3 2 64
6 Havremel sekker 1 6 48 2 4 20
7 Havremel, engelsk sekker 1 1 12 1 12
8 Humle skippund 1 26 19 22 42
9 Humle, engelsk skippund 1 2 72 2 72
10 Hvete tønner 1 3 12 3 12
11 Hvetemel tønner 1 1 48 1 48
12 Hvetemel, engelsk sekker 1
13 Kjøtt, saltet tønner 1 4 4 4
14 Malt tønner 1 2 48 2 48 1 84 2 2 1 48 2 24 2 12 2 48 2 56 2 17
15 Malt, engelsk tønner 1 1 60 2 2 48 2 4
16 Malt, innenlandsk tønner 1 1 72 1 72
17 Malt, skotsk tønner 1 1 72 1 72
18 Rug tønner 1 4 4 2 72 3 72 3 24 4 3 60
19 Rug, dantzig tønner 1 2 72 2 72
20 Rug, innenlandsk tønner 1 1 72 3 24 3 72 2 88
21 Sild, saltet tønner 1 3 12 3 12
22 Smør tønner 1 13 15 13 94
23 Smør, norsk tønner 1 14 14
24 Jern, stangjern skippund 1 9 48 9 12 9 9 24 9 9 17
25 Jern, stangjern skippund 1 10 9 12 10 10 10 10 9 82
26 Rug, engelsk tønner 1 2 60 3 2 78

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.