Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1720
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November 12-01 – 12-30 V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bokhvetegryn tønner 1 6 6
2 Bygg tønner 1 3 3 2 51 2 24 2 12 2 2 24 2 2 2 24 2 32
3 Bygg, dansk tønner 1 2 12 2 12
4 Gryn, bygg og havre tønner 1 3 24 3 24
5 Gryn, bygg tønner 1 5 5
6 Erter tønner 1 3 3 3 36 3 3 3 7
7 Erter, hollandsk tønner 1 4 4
8 Flesk skippund 1 20 15 13 14 14 14 12 17 12 15 31
9 Gryn, havre tønner 1 3 32 3 3 16
10 Humle skippund 1 24 24
11 Hvete tønner 1 2 72 2 72
12 Havremel sekker 1 2 3 2 24 2 14
13 Jern skippund 1 9 9 48 9 24
14 Malt tønner 1 3 3 2 48 2 51 2 12 2 12 2 2 24 2 24 2 40
15 Malt, dansk fjerdinger 1 2 24 2 24
16 Malt, dansk tønner 1 2 12 2 12 2 12
17 Malt, engelsk tønner 1 2 24 2 2 2 8
18 Maltmel sekker 1 2 24 2 24
19 Mjød tønner 1 8 8
20 Ost lispund 1 64 64
21 Rug tønner 1 4 4 3 3 3 3 2 51 2 72 3 2 48 2 72 3 4
22 Rug, engelsk tønner 1 2 72 2 72
23 Rugmel tønner 1 2 72 2 72
24 Smør fjerdinger 1 4 3 4 4 4 24 3 82
25 Smør quarter 1 4 12 4 12
26 Smør tønner 1 4 4
27 Jern, stangjern skippund 1 9 8 12 10 9 9 12 9 12 10 9 12 10 9 9 24
28 Stenkull lester 1 8 7 12 7 54

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.