Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1810
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 13 13 48 14 13 48 13 48 13 15 13 13 48 17 17 14 18
2 BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 tønner 1 10 48 11 48 12 12 11 11 12 12 11 10 48 14 12 48 11 64
3 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 12 12 48 13 13 12 48 11 48 11 48 13 48 12 11 48 15 14 12 64
4 BARLEY [BYGG] - Mecklenburg or Polish - A2_4 tønner 1 13 48 13 13 24
5 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 48 50 60 52 56 58 64 80 58 49
6 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 42 52 47
7 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 38 38 50 46 44 45 45 48 56 45 56
8 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 40 42 41
9 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 pund 1 26 2/125 55 121/125 42
10 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 deger 1 14 14
11 HEMP [HAMP] - Hemp St Petersburg seconds - L5_3 våger 1 9 48 9 48
12 HERRING [SILD] - Spring herring large vårsild - D5_10 tønner 1 13 13
13 MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 tønner 1 12 11 48 12 48 12 72 9 48 9 48 8 9 12 14 11 7
14 MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 tønner 1 11 14 12 46
15 MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 tønner 1 13 12 11 48 10 48 11 12 13 16 12 35
16 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 7 24 7 48 9 9 8 8 8 48 8 48 8 48 8 48 9 48 11 8 59
17 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 24 24 16 21 29
18 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 20 18 14 16 16 16 17 18 22 17 43
19 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 20 20
20 RYE [RUG] - Archangel - A1_7 tønner 1 16 17 17 17 15 15 16 18 20 16 75
21 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 15 16 16 16 14 13 48 13 14 48 13 48 16 18 18 15 27
22 RYE [RUG] - Flemish - A1_8 tønner 1 16 16
23 RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 tønner 1 16 48 13 14 14 46
24 SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 tønner 1 12 9 10 10 32
25 SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_3 tønner 1 11 16 20 15 64
26 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 16 16
27 SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 tønner 1 15 15 15
28 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 15 14 10 13 14 15 15 19 14 36
29 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk unspecified - D1_4 våger 1 1 31 17/25 2 16 8/25 1 72
30 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 1 79 17/25 1 79 17/25 1 80
31 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64
32 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 2 16 8/25 2 16 8/25 2 16
33 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64
34 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 2 2 2
35 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 1 88 8/25 1 88 8/25 1 94 2/25 2 1 79 17/25 1 64 8/25 1 79 17/25 1 79 17/25 1 84 2 16 4/125 2 48 1 92
36 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 1 88 8/25 1 88 8/25 1 94 2/25 2 1 79 17/25 1 64 8/25 1 79 17/25 1 79 17/25 1 84 2 16 4/125 2 48 1 92
37 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 våger 1 79 17/25 79 17/25 80
38 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64
39 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64
40 WHEAT [HVETE] - Archangel - A3_7 tønner 1 19 19 48 25 25 22 10
41 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 18 20 16 15 15 18 18 18 17 22 22 18 9
42 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 20 20 20 20
43 WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 tønner 1 20 20

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.