Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Halden
År: 1728
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars April Mai Oktober V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 2 48 2 36 2 24 2 1 60 2 14
2 Erter tønner 1 3 3 48 3 3 3 3 10
3 Flesk skippund 1 20 18 20 18 18 18 75
4 Havre tønner 1 1 48 1 48 1 48 1 48 1 12 1 41
5 Hvete tønner 1 4 3 72 4 4 3 48 3 81
6 Malt tønner 1 2 48 2 36 2 36 2 1 60 2 16
7 Rug tønner 1 3 2 84 2 72 2 24 2 24 2 59
8 Smør quarter 1 5 4 48 4 48 4 4 4 38

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.