Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kristiansand
År: 1720
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Juli August V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1
2 Bygg, jydsk tønner 1 2 2
3 Bygg, nederlandsk tønner 1 2 12 2 2 6
4 Erter tønner 1 2 72 2 72
5 Flesk lispund 1 1 1
6 Gryn, havre tønner 1 3 3
7 Havremel, skotsk sekker 1 2 2 2
8 Hvete, engelsk tønner 1 2 80 2 72 2 76
9 Hvetemel, engelsk, siktet fjerdinger 1 1 48 1 48
10 Hvetemel, skotsk sekker 1 2 2
11 Malt, engelsk tønner 1 2 2 2
12 Malt, nederlandsk tønner 1 2 24 2 24
13 Malt, skotsk, ringere tønner 1 1 80 1 72 1 76
14 Ost lispund 1 64 64
15 Rug, dantzig tønner 1 3 3
16 Rug, engelsk tønner 1 2 72 2 72 2 72
17 Rug, jydsk tønner 1 2 60 2 60
18 Rug, lybsk tønner 1 3 3
19 Rug, østersjøen tønner 1 2 72 2 72
20 Smør fjerdinger 1 3 48 3 48
21 Smør tønner 1 14 14

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.