Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kristiansand
År: 1719
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 2 12 2 2 6
2 Bygg, engelsk tønner 1 1 80 1 84 1 82
3 Bygg, engelsk, god tønner 1 1 60 1 48 1 40 1 48 1 49
4 Bygg, engelsk, ringere tønner 1 1 48 1 24 1 30 1 36 1 35
5 Bygg, jydsk tønner 1 2 24 2 24
6 Bygg, jydsk tønner 1 1 48 1 48
7 Bygg, nederlandsk tønner 1 1 48 1 48
8 Koljer, tørre stykk 100 32 32
9 Erter tønner 1 3 3 48 3 24
10 Erter, engelske tønner 1 3 3
11 Erter, hvite, engelske tønner 1 2 60 2 60
12 Erter, jydske tønner 1 3 48 3 48
13 Erter, jydske tønner 1 2 72 2 72 2 72
14 Erter, køningberger tønner 1 2 72 2 72
15 Flesk bismerpund 1 72 72
16 Flesk skippund 1 20 20 20 20
17 Flesk, røkt bismerpund 1 72 72
18 Ost skippund 1 6 5 12 7 66
19 Havre, sort tønner 1 1 48 1 48
20 Gryn, havre tønner 1 3 3 48 3 24
21 Gryn, havre, jydsk tønner 1 3 3 3 3 48 3 12
22 Havremel, holsteen sekker 1 2 24 2 24
23 Humle, hollandsk pund 100 6 6
24 Hvete, engelsk tønner 1 3 2 48 2 48 2 24 2 36 2 60 2 72 2 72 2 57
25 Hvetemel, engelsk, god tønner 1 1 72 1 72
26 Hvetemel, engelsk, ringere tønner 1 1 48 1 48
27 Hvetemel, engelsk, siktet tønner 1 1 60 1 60
28 Hvetemel, engelsk, siktet fjerdinger 1 1 48 6 72 1 72 3 36
29 Hvetemel, engelsk, siktet fjerdinger 1 1 48 1 48
30 Hvetemel, engelsk, siktet, ringere fjerdinger 1 1 24 1 24
31 Hør, heklet, hollandsk pund 100 14 14
32 Kjøtt, saltet tønner 1 4 5 4 48
33 Korn pund 100 6 6
34 Lin, irsk tønner 1 5 5
35 Malt, engelsk tønner 1 1 72 1 64 1 72 1 72 1 70
36 Malt, engelsk, god tønner 1 1 48 1 40 1 48 1 45
37 Malt, engelsk, ringere tønner 1 1 24 1 32 1 36 1 60 1 38
38 Malt, fra Kalundborg tønner 1 2 48 2 48
39 Malt, jysk tønner 1 1 48 1 48
40 Malt, nederlandsk tønner 1 1 72 1 72
41 Malt, skotsk tønner 1 1 72 1 24 1 28 2 2 48 1 73
42 Ost pund 100 3 48 3 72 4 3 72
43 Ost skippund 1 12 12
44 Ost, jydsk skippund 1 8 14 16 12 15
45 Kjøtt, irsk tønner 1 5 5
46 Rug, køningsberger tønner 1 2 72 2 72
47 Rug tønner 1 3 48 3 48
48 Bygg, jydsk tønner 1 1 72 1 72
49 Rug, dantzig tønner 1 2 72 2 72 2 72
50 Rug, engelsk tønner 1 2 72 2 36 2 60 2 72 2 60 2 72 2 62
51 Rug, engelsk, god tønner 1 2 60 2 48 2 24 2 44
52 Rug, engelsk, ringere tønner 1 2 48 2 24 2 12 2 28
53 Rug, lybsk tønner 1 2 72 3 2 84
54 Rug, lybsk tønner 1 3 3
55 Stenkull tønner 1 40 40 40 44 41
56 Sild, saltet tønner 1 8 8
57 Havremel, skotsk sekker 1 1 48 1 40 1 44
58 Bygg, skotsk tønner 1 1 24 1 24
59 Korn, skotsk tønner 1 1 36 1 24 1 30
60 Mel, skotsk tønner 1 1 48 1 48
61 Smør, norsk tønner 1 18 16 13 72 16 15 92
62 Smør tønner 1 14 16 15
63 Smør, jysk tønner 1 14 14
64 Jern, stangjern, svensk skippund 1 10 11 10 47
65 Stenkull tønner 1 56 56
66 Stenkull, engelsk tønner 1 48 48
67 Erter, svarte, skotske, gemene tønner 1 1 84 1 72 1 60 1 72
68 Svin, irsk tønner 1 4 48 4 48
69 Smør, jysk fjerdinger 1 3 48 3 48
70 Tobakk, spundet, engelsk pund 100 14 14
71 Tobakk, blader pund 100 8 8
72 Ål, saltet fjerdinger 1 2 2 2
73 Ål, saltet tønner 1 8 8
74 Jern, stangjern skippund 1 10 11 10 49
75 Smør, irsk fjerdinger 1 3 48 16 9 72
76 Smør, fremmed fjerdinger 1 3 60 3 60
77 Malt, irsk tønner 1 1 60 1 60
78 Bygg, irsk tønner 1 1 48 1 48
79 Havremel, irsk sekker 1 1 60 1 72 1 66
80 Tobakk, spundet, hollandsk pund 100 10 10
81 Rug, jydsk tønner 1 2 72 2 72
82 Bygg, fra Kalundborg tønner 1 2 48 2 48

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.