Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kristiansand
År: 1744
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bokhvetegryn tønner 1 6 6 6 6 5 5 5 5 16 4 72 5 48 5 48 6 5 47
2 Bygg tønner 1 1 72 2 1 72 1 72 1 48 1 48 1 48 1 48 1 36 1 48 1 48 1 48 1 57
3 Gryn, bygg tønner 1 5 5 5 5 5 5 16 5 16 5 32 5 24 6 6 6 48 5 36
4 Erter tønner 1 3 2 84 2 64 2 8 2 8 2 8 2 2 2 2 24 2 48 2 48 2 32
5 Flesk skippund 1 19 19 48 19 19 18 18 18 18 24 18 20 20 22 19 6
6 Havre tønner 1 1 36 1 36 1 24 1 32 1 32 1 24 1 1 8 1 12 1 24 1 32 1 40 1 25
7 Gryn, havre tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 48 2 32 2 48 2 48 2 72 2 48 3 3 3 24 2 63
8 Hvete tønner 1 3 48 3 48 3 48 3 24 3 24 3 3 3 24 3 36 3 48 3 48 3 48 3 33
9 Malt tønner 1 2 2 1 84 1 72 1 48 1 48 1 48 1 48 1 36 1 64 1 72 1 80 1 66
10 Ost skippund 1 15 15 15 15 15 15 15 15 64 15 48 18 18 20 16 2
11 Rug tønner 1 2 72 2 64 2 48 2 32 2 24 2 24 2 2 2 8 2 56 2 48 2 60 2 36
12 Smør tønner 1 22 23 22 72 20 21 21 22 22 22 22 24 24 22 14
13 Bord, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
14 Bord, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48
15 Bord, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72
16 Bord, undermåls, 12 fot hundreder 1 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48
17 Bord, undermåls, 10 fot hundreder 1 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48
18 Bord, vrakbord, 12 fot hundreder 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48
19 Bord, vrakbord, 10 fot hundreder 1 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.