Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kristiansand
År: 1728
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars Oktober V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bokhvetegryn tønner 1 6 6
2 Bygg tønner 1 2 48 2 48 2 2 32
3 Gryn, bygg og havre tønner 1 5 5 3 48 4 47
4 Erter tønner 1 3 3 3
5 Gryn, havre tønner 1 4 4
6 Hvete tønner 1 3 48 3 48 3 48
7 Malt tønner 1 2 72 3 2 24 2 48 2 2 47 2 53
8 Rug tønner 1 3 3 2 72 2 48 2 60 2 78 2 81

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.