Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kristiansand
År: 1727
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Mai Juni Juli August Oktober V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bokhvetegryn tønner 1 4 48 4 48
2 Bygg tønner 1 2 2 1 72 1 84 2 24 2 36 2 24 2 48 2 24 1 72 2 3 2 10
3 Erter tønner 1 3 48 3 48 4 48 4 48 4 48 4 10
4 Flesk skippund 1 15 15 18 18 16 16 38
5 Flesk tønner 1 17 17
6 Gryn, havre tønner 1 3 48 3 48 4 48 4 48 4 4
7 Hvete tønner 1 2 72 3 24 3
8 Malt tønner 1 1 72 2 12 1 48 2 1 48 1 72 2 2 24 2 2 1 82 2 2
9 Rug tønner 1 3 2 72 3 2 72 3 12 3 24 3 24 3 2 72 2 91 3
10 Smør tønner 1 14 14 16 48 16 48 18 18 16 17

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.