Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kristiansand
År: 1740
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Mars April Mai Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bord, 12 fot, 1 1/2 tommer tykk hundreder 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2 Bord, 12 fot, 1 1/4 tommer tykk hundreder 1 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48
3 Bord, 10 fot, 1 1/4 tommer tykk hundreder 1 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72
4 Bord, undermåls, 12 fot hundreder 1 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48
5 Bord, undermåls, 10 fot, 1 1/2 tommer tykk hundreder 1 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48
6 Bord, vrakbord, 12 fot hundreder 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48
7 Bord, vrakbord, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48
8 Bokhvetegryn tønner 1 4 5 4 48 4 24 5 5 5 64 6 7 7 5 32
9 Bygg tønner 1 1 60 1 84 1 48 1 60 2 72 2 72 2 72 2 24 2 24 2 48 2 18
10 Gryn, bygg tønner 1 4 48 5 5 5 6 8 8 8 8 8 16 6 54
11 Erter tønner 1 2 72 3 2 24 2 48 4 5 5 48 5 48 5 48 5 48 4 14
12 Flesk skippund 1 18 48 20 14 15 20 21 21 21 21 21 48 19 29
13 Havre tønner 1 1 12 1 24 1 1 1 60 1 72 2 2 1 72 1 72 1 50
14 Gryn, havre tønner 1 2 72 4 3 3 2 48 4 5 4 3 48 4 3 55
15 Hvete tønner 1 3 24 4 4 3 72 5 5 24 5 48 5 48 5 48 5 72 4 72
16 Malt tønner 1 1 60 1 84 1 72 1 72 2 48 2 48 3 3 3 24 3 24 2 43
17 Ost skippund 1 10 12 10 10 11 48 12 48 14 14 15 15 24 12 40
18 Rug tønner 1 2 72 3 2 48 2 60 3 72 3 72 4 4 3 29
19 Rug, innenlandsk tønner 1 3 24 3 24 3 24
20 Rug, utenlandsk tønner 1 4 24 4 24 4 24
21 Smør tønner 1 20 24 18 19 23 24 28 24 30 30 23 95

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.