Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1743
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "er ikke at faae" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 38 3 19 3 27
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 64 3 58 3 60
3 Bygg, holstensk tønner 1 3 50 3 19 3 32
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 2 94 3 6 3 3
5 Bygg, norsk tønner 1 2 94 2 94
6 Flesk våger 1 3 40 3 3 17
7 Flyndre våger 1 1 22 1 34 1 29
8 Sild, garnsild tønner 1 3 74 3 14 3 39
9 Hamp, rigsk våger 1 3 68 3 52 3 59
10 Hamp, strye våger 1 1 62 1 86 1 76
11 Hamp, ugredd våger 1 3 14 3 26 3 21
12 Havre, dansk tønner 1 2 2 2 12 2 8
13 Havre, holstensk tønner 1 2 42 2 38 2 40
14 Havre, irsk eller skotsk tønner 1 2 52 2 52
15 Havre, norsk tønner 1 1 72 1 72
16 Humle, brunsviger skålpund 1 27 25 26
17 Humle, hollandsk skålpund 1 11 13 12
18 Erter, hvite, danske tønner 1 4 58 4 38 4 46
19 Klippfisk våger 1 92 1 7 1 2
20 Lange våger 1 1 8 1 7 1 7
21 Strye, lin våger 1 1 74 2 30 2 8
22 Malt, dansk tønner 1 3 60 2 91 3 22
23 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 82 2 64 2 71
24 Mel, irsk eller skotsk sekker 1 2 78 2 78
25 Mel, skotsk sekker 1 2 94 2 94
26 Rug, dansk tønner 1 3 60 3 64 3 62
27 Rug, dantzig tønner 1 4 16 4 21 4 19
28 Rug, irsk eller skotsk tønner 1 2 64 2 64
29 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 8 4 8
30 Rug, rigsk tønner 1 3 86 3 86
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 86 3 91 3 89
32 Rundfisk våger 1 64 68 66
33 Råskjær våger 1 92 94 93
34 Salt, fransk tønner 1 2 38 3 14 2 80
35 Salt, norsk tønner 1 1 14 1 44 1 32
36 Salt, spansk tønner 1 3 74 4 24 4 5
37 Sei, stor, knippet våger 1 64 72 69
38 Lin, sekkelin våger 1 3 68 3 78 3 74
39 Skruftobakk skålpund 1 19 17 18
40 Smør skålpund 1 10 10 10
41 Kjøtt, småfe våger 1 1 62 1 74 1 69
42 Sei, småsei våger 1 64 64
43 Sei, småsei, knippet våger 1 72 72
44 Kjøtt, storfe våger 1 1 34 1 46 1 41
45 Tobakk, matter skålpund 1 10 17 14
46 Lin, trebånds våger 1 3 2 82 2 88

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.