Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1742
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "er ikke at faae" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 33 3 86 4 8
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 28 4 28
3 Bygg, holstensk tønner 1 4 60 4 2 4 26
4 Bygg, irsk tønner 1 3 32 3 32
5 Bygg, norsk tønner 1 4 33 4 33
6 Bygg, skotsk tønner 1 4 2 4 2
7 Byggmel, norsk våger 1 1 36 1 36
8 Flesk våger 1 3 14 3 26 3 21
9 Flyndre våger 1 1 21 1 34 1 29
10 Sild, garnsild tønner 1 2 38 3 40 2 95
11 Hamp, rigsk våger 1 3 14 3 62 3 42
12 Hamp, strye våger 1 1 74 57 1 8
13 Hamp, ugredd våger 1 2 84 3 2 91
14 Havre, dansk tønner 1 2 78 2 78
15 Havre, holstensk tønner 1 2 82 3 8 2 95
16 Havre, norsk tønner 1 2 55 2 55
17 Havre, rigsk tønner 1 2 94 2 94
18 Havremel, norsk våger 1 1 8 1 8
19 Humle, brunsviger skålpund 1 25 25 25
20 Humle, hollandsk skålpund 1 13 11 12
21 Erter, hvite, danske tønner 1 6 26 5 86 6 5
22 Klippfisk våger 1 91 1 7 1 2
23 Lange våger 1 91 1 20 1 10
24 Strye, lin våger 1 1 74 1 86 1 81
25 Malt, dansk tønner 1 3 92 3 92 3 92
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 92 3 92
27 Mel, skotsk sekker 1 3 61 3 61
28 Rug, dansk tønner 1 4 47 4 47
29 Rug, dantzig tønner 1 5 2 5 2
30 Rug, køningsberger tønner 1 6 36 6 36
31 Rug, rigsk tønner 1 6 36 4 73 5 41
32 Rug, rostocher tønner 1 6 10 6 10
33 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 73 4 73
34 Rundfisk våger 1 64 76 71
35 Råskjær våger 1 91 1 7 1 2
36 Salt, fransk tønner 1 3 21 3 67 3 48
37 Salt, norsk tønner 1 1 36 1 38 1 37
38 Salt, spansk tønner 1 4 4 4 50 4 31
39 Sei, stor, knippet våger 1 62 76 70
40 Lin, sekkelin våger 1 3 40 3 52 3 47
41 Skruftobakk skålpund 1 19 21 20
42 Smør skålpund 1 12 10 11
43 Kjøtt, småfe våger 1 1 48 1 73 1 63
44 Sei, småsei våger 1 76 76
45 Sei, småsei, knippet våger 1 61 61
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 21 1 46 1 36
47 Tobakk, matter skålpund 1 19 19 19
48 Lin, trebånds våger 1 2 58 2 69 2 64

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.