Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1745
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 6 2 46 2 29
2 Bygg, engelsk tønner 1 2 46 2 72 2 61
3 Bygg, holstensk tønner 1 2 19 2 60 2 43
4 Bygg, irsk tønner 1 1 90 2 33 2 17
5 Bygg, norsk tønner 1 2 19 2 60 2 43
6 Bygg, skotsk tønner 1 1 76 2 20 2 3
7 Byggmel, norsk våger 1 62 68 66
8 Flesk våger 1 2 55 2 65 2 61
9 Flyndre våger 1 1 20 1 29 1 25
10 Sild, garnsild tønner 1 2 26 2 60 2 46
11 Hamp, rigsk våger 1 3 90 4 5 4
12 Hamp, ugredd våger 1 3 36 3 48 3 43
13 Strye, hamp våger 1 2 14 2 26 2 21
14 Havre, dansk tønner 1 1 40 1 70 1 58
15 Havre, holstensk tønner 1 1 66 2 1 84
16 Havre, norsk tønner 1 1 40 1 82 1 65
17 Havremel, norsk våger 1 50 59 55
18 Humle, brunsviger skålpund 1 25 25 25
19 Humle, hollandsk skålpund 1 13 13 13
20 Erter, hvite, danske tønner 1 3 22 3 82 3 57
21 Klippfisk våger 1 89 1 4 95
22 Lange våger 1 89 1 4 95
23 Strye, lin våger 1 2 54 2 66 2 61
24 Malt, dansk tønner 1 2 10 2 40 2 28
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 1 79 2 13 2 1
26 Mel, skotsk sekker 1 2 22 2 66 2 48
27 Rug, dansk tønner 1 2 80 3 32 3 12
28 Rug, dantzig tønner 1 3 24 3 72 3 52
29 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 3 10 3 58 3 38
30 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 2 94 3 46 3 26
31 Rundfisk våger 1 54 56 55
32 Råskjær våger 1 71 81 77
33 Salt, fransk tønner 1 2 40 2 86 2 67
34 Salt, norsk tønner 1 88 1 28 1 13
35 Salt, spansk tønner 1 3 46 3 56 3 52
36 Sei, stor, knippet våger 1 41 50 46
37 Lin, sekkelin våger 1 5 58 5 13 5 32
38 Skruftobakk skålpund 1 17 17 17
39 Smør skålpund 1 9 9
40 Smør våger 1 3 74 3 74
41 Kjøtt, småfe våger 1 1 46 1 56 1 52
42 Sei, småsei, knippet våger 1 41 50 46
43 Kjøtt, storfe våger 1 1 20 1 30 1 26
44 Tobakk, matter skålpund 1 17 17 17
45 Lin, trebånds våger 1 4 22 4 32 4 28

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.